Fabrika akumulatora “Svetlost”

Osnovana je 1960. godine. Od 1979. do 1987. godine gradi se nova fabrika na devoj obali reke Moravice. Na novoj lokaciji fabrika akumulatora počela je sa radom 1981. god. Zapošljavala je oko 400 radnika. Orijentisala se i na korišćenje sekundarnih sirovina.

Kapacitet godišnje proizvodnje bio je 12.000 t. Nakon uvođenja sankcija SR Jugoslaviji zapala je u krizu. Zadnjih godina čine se napori za ozdravljenje fabrike. U oktobru 2006. godine u krugu fabrike otvorena je gasna pumpa, prodavnica gasa i jedinica za ugrađivanje uređaja na gas u vozilama.

(BujanovačkiGlas)

Komentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

arrow