Fabrika “Feldspat”

Kao rudarska organizacija za ekspdo–ataciju i preradu kaolina. tufa, feldspata, liskuna i drugo osnovana je 1983. godine. Nastavlja tradiciju rudarskog preduzeća “Grot”· iz Bujanovca. Preduzeće ima svoju flotaciju. Godine 1985. počinje proizvodnju koncentrata za keramičku industriju. a od I986. ima i fabriku belog granita. Nalazi se kod Železničke stanice Bujanovac.

(BujanovačkiGlas)

Komentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

arrow