Geografski položaj

Teritorijalno pripada Pčinjskom okrugu. Opština Bujanovac se prostire između 42o 15` 35“ i 42o 23` 30“ severne geografske širine i 21o 36` 30“ i 21o 57` 00“ istočne geografske dužine na površini od 461 km2 i ubraja se u red većih naseljenih mesta u Srbiji. Opština Bujanovac je smeštena između opština Preševo, Trgovište, Vranje, Kosovska Kamenica i Gnjilane, a jednim delom na jugu (13km) se graniči sa Republikom Makedonijom.

Reljef i hidrografija

Bujanovac kao administrativni centar opštine se nalazi na nadmorskoj visini od oko 400m. Najviši planinski vrh su „Virovi“ na planini „Kozjak“ sa 1.284 metara nadmorske visine. Bujanovac leži u kotlini koja je okružena pobrđima. Planinski vrhovi su: Kitka (1.295m), Kozjak (1.285m), Sveti Ilija (1.271m), Rujan (968m). Oko 30% teritorije je ravničarsko, a oko 70% je brdsko-planinsko područje.

Energija i mineralni resursi

Opština Bujanovac od obnovljivih izvora energije ima solarnu energiju, energiju biomase, energiju vetra, geotermalnu energiju i hidroenergiju.

Geomorfološka konfiguracija (šume)

Teritorija opštine ima ukupno 16.972 ha šuma i šumskog zemljišta što u odnosu na ukupne površine Opštine čini šumovitost od 37%.