Teritorijalno pripada Pčinjskom okrugu. Opština Bujanovac se prostire između 42o 15` 35“ i 42o 23` 30“ severne geografske širine i 21o 36` 30“ i 21o 57` 00“ istočne geografske dužine na površini od 461 km2 i ubraja se u red većih naseljenih mesta u Srbiji. Opština Bujanovac je smeštena između opština Preševo, Trgovište, Vranje, Kosovska Kamenica i Gnjilane, a jednim delom na jugu (13km) se graniči sa Republikom Makedonijom.

karta Evrope

Granični prelaz sa R. Makedonijom se nalazi na udaljenosti od 32 km (prelaz Prohor Pčinjski) i 30 km udaljen prelaz Čukarka. Kroz Bujanovac prolazi Koridor 10 što u bližoj perspektivi omogućava Bujanovcu mnogo bolje uslove za privredni razvoj i zapošljavanje.

Bujanovac se nalazi u središtu komunikacionih pravca, neposredno pored drumske i železničke magistrale na međunarodnom koridoru E-10 koji povezuje Beograd-Skoplje-Solun-Atinu. Ovom položaju opštine pogoduje i blizina tri međunarodna aerodroma, Niš 136 km, Skoplje 70 km i Priština 105 km.