Bivoda d.o.o.

Osnovne informacije:

Naziv lokacije: Bivoda d.o.o.
Katastarska opština: Bujanovac

Veličina zemljišta i objekata:

Ukupna površina zemljišta (m²): 38564
Ukupna površina objekata (m²): 20519

Slobodan opis lokacije: 0