Modus

Osnovne informacije:

Naziv lokacije: Modus
Katastarska opština: Bujanovac

Veličina zemljišta i objekata:

Ukupna površina zemljišta (m²): 4518
Ukupna površina objekata (m²): 827

Slobodan opis lokacije:

Lokacija se nalazi u okviru proizvodno – poslovne zone u Bujanovcu, sa direktnim pristupom na Magistralni put M1.Originalna namena je proizvodna delatnost. Potencijali ove lokacije su ti, što se ona nalazi u neposrednoj blizini nove proizvodne zone koja će biti definisana Planom generalne regulacije koji je u izradi.