Praistorijsko doba teritorija današnjeg Bujanovca pripadala je starom Ilirskom plemenu Dardancima, dok je u Antičko doba bio deo Rimskog carstva.
Potom pada pod vlast Vizantije, u XII veku ove krajeve osvajaju srpski vladari.
Pod Turskom vlašću je Bujanovac bio od 1427-1912 godine, punih 485.godina.
U tom periodu narod ovog kraja se bavio stočarstvom i poljoprivredom a posebno se isticao po uzgoju duvana i konoplja.
Nadaleko su bili poznati bujanovački užari, mutavdžije, lončari, kovači i opančari.
Bujanovac su kroz vekove različiti narodi različito zvali:

· Albanci – Bujanofc, Bujanovc i Bujanoc,
· Srbi – Gojanovci, Bujanovce i Bujanovac,
· Turci – Boyanofça.