Bujanovac je grad koji se može pohvaliti bogatom kulturnom tradicijom. Centar zabave i afirmacije kulturnih dešavanja je Dom kulture “Vuk Karadžić”. Putnici koji putuju za Makedoniju, Grčku i zemlje Bliskog istoka imaju mnogo razloga da se zaustave u bujanovačkom kraju, gde će ih dočekati vredni i gostoprimljivi ljudi sa tradicionalnom trpezom i zdravstveno ispravnom hranom.
Ovde se gost dočekuje širom otvorenih vrata i toplog srca.

DOM KULTURE „VUK KARADŽIĆ“
Trg Karađorđa Petrovića 115
Bujanovac 17520
Telefon: 017/ 650 -073

Kada se govori o gradu tradicije, kulture, pre svega, misli se na raznolikost folklora i nošnji koji su deo kulturnih manifestacija koje se ovde tradicionalno neguju.

Dom kulture godišnje organizuje četiri tradicionalne aktivnosti:

· Svetosavska nedelja kada se prostorije Doma kulture iznajmljuju društvu “Zapisi” koje organizuje kulturno-umetnički program,
· Izložba učenika obdaništa, osnovnih i srednjih škola posvećena oslikavanju vaskršnjih jaja;
· Kulturno leto se tradicionalno održava u julu mesecu, kada se organizuju tri koncerta narodne muzike na srpskom, albanskom i romskom jeziku, potom tri koncerta zabavne muzike na srpskom, albanskom i romskom jeziku, dve predstave, jedna na srpskom i jedna na albanskom jeziku, dečija priredba iz svih obdaništa. Sva događanja se održavaju na platou Doma kulture.
· Dan Doma kulture “Vuk Karadžić” u novembru koji je posvećen rođenju Vuka Karadžića, kada organizacija “Vredne ruke” i Dom kulture sakupljaju ručne radove i rukotvorine sa teritorije opštine Bujanovac i organizuju koncerte na srpskom i albanskom jeziku.