Na 360-tom kilometru magistralnog puta od Beograda prema Makedoniji i Grčkoj, na krajnjem jugu Srbije, nalazi se grad Bujanovac, administrativni, privredni, kulturni, zdravstveni i obrazovni centar opštine.

Teritorija opštine zauzima površinu od 461 km2. Prema rezultatima popisa iz 2002. godine, u njoj stalno živi 43 302 stanovnika, odnosno 94 stanovnika po kilometru kvadratnom.

Etnička struktura stanovništva:
• 55% Albanaca
• 34% Srba
• 9% Roma (popis od 2002 god.)

Opština Bujanovac je teritorijalna jedinica, osnovana 1913. godine, u kojoj građani ostvaruju pravo na lokalnu samoupravu, u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom opštine. Opština ima svojstvo pravnog lica. Sedište je grad Bujanovac, ulica Karađorđa Petrovića br. 115, 17520 Bujanovac. Osim gradskog naselja Bujanovac, opština Bujanovac ima još 59 naseljenih mesta, organizovanih u 27 mesnih zajednica.

Od ukupnog broja stanovnika, na teritoriji gradskog naselja Bujanovac živi 12 011, a na seoskom području 31 291 stanovnik. Pored stanovnika koji stalno borave na teritoriji opštine, prema popisu iz 2002. godine, još 10 183 stanovnika borave u inostranstvu duže od godinu dana.