U osnovnim školama “Naim Frašeri” -Bujanovac, “Sami Frasheri”-Lučane, “Muharem Kadriju”-Veliki Trnovac, “Miđeni-Muhovac”, “Ali Bektaši”-Nesalce, “Skenderbeg”-Zarbince i srednjoj školi “Sezai Suroi” nastava se odvija na albanskom jeziku.

U osnovnim školama “Branko Radičević” -Bujanovac, “Bora Stanković”-Klenike, “Dragomir Trajković”-Žbevac, “Vuk Karadžić” – Levosoje, i srednjoj školi “Sveti Sava”-Bujanovac nastava se odvija na srpskom jeziku. U školi “Branko Radičević” pohađaju nastavu i 916 učenika romske nacionalnosti.

U osnovnoj školi “Desanka Maksimović”- Biljača nastava se odvija na srpskom i albanskom jeziku, jer je to jedina mešovita škola na teritoriji opštine.

Kao odraz težnji interesovanja đaka za muzičkim obrazovanjem, 1988.-89. godine, Skupština opštine Bujanovac osnovala je Školu za osnovno muzičko obrazovanje. U školskoj 2003/04. godini upisano je 135 učenika od I do VI razreda, u svim klasama: klavir, harmonika, violina, flauta, solfeđo i teorija muzike. Muzička škola osvojila je mnogobrojne nagrade na republičkom takmičenju muzičkih škola.