U Bujanovcu imamo jednu predškolsku ustanovu “Naša Radost” sa matičnim vrtićem. Deca su raspoređena u ukupno 43 grupe na nivou predškolske ustanove od kojih su 33 grupe predškolskog programa i od njih 19 na albanskom i 12 na srpskom jeziku. Ostalih 10 grupa je uzrasta od jaslica do pet godina starosti i u svima se program sprovodi na srpskom jeziku. Ova ustanova radi sa ukupno 661 detetom od kojih sa 364 mališana albanske i 297 srpske nacionalnosti.