Bujanovac je prepoznatljiv po prirodnim lepotama, nalazištima i samim tim turističkim vrednostima. Na malom prostoru nalazi se pravo bogatstvo termomineralnih izvora (šest). Jedan od izvora Bušotina A-2 sa temperaturom od 42° po sastavu natrijum hidrokarbonatna, fluorna, ugljeno kisela i termalna, koristi se u lečenju kao prirodni faktor u Bujanovačkoj banji. Takođe, iz istog izvora, voda se koristi u proizvodnji mineralne vode i sokova.

Bujanovačka banja

Stanje u sektoru turizma na teritoriji opštine prati Turistička organizacija Bujanovac. U opštini Bujanovac osnovana je kancelarija za turizam u okviru Odeljenja za finansije, privredu i privatno preduzetništvo čije se nadležnosti tiču kategorizacije i registracije privatnog smeštaja u opštini.

Smeštajni kapaciteti