Stanje u sektoru turizma na teritoriji opštine prati Turistička organizacija Bujanovac. U opštini Bujanovac osnovana je kancelarija za turizam u okviru Odeljenja za finansije, privredu i privatno preduzetništvo čije se nadležnosti tiču kategorizacije i registracije privatnog smeštaja u opštini.

Najvažniji turistički i ugostiteljski kapaciteti u opštini Bujanovac su:
a) konaci manastira Prohor Pčinjski kojima je do nedavno raspolagala opština, ali su vraćeni Srpskoj pravoslavnoj crkvi,
b) Bujanovačka Banja kapaciteta 200 ležajeva koja je stacionar i specijalna bolnica za rehabilitaciju.
d) privatno prenoćište „Rozafa“, na Gnjilanskom putu kapaciteta 14 ležajeva,
e) Bujanovačko jezero i restoran (180 mesta za sedenje) koji je vlasništvo Duvanske industrije Bujanovac,
f) arheološko nalazište Kale, Krševica u koje je neophodno ulagati kako bi se sačuvalo od propadanja. Lokalitet datira iz 13–12 veka p.n.e. Za pronađene eksponate se veruje da su iz doba Filipa i Aleksandra Makedonskog i pretpostavlja se da je lokalitet najsevernije mesto grčke imperije tog doba.

Na teritoriji opštine Bujanovac postoje 34 registrovana lica kojima je izvršena kategorizacija soba za prenoćište gostiju i turista u domaćoj radinosti.