Primarnu zdravstvenu zaštitu organizuje Dom Zdravlja i ona nije kvalitetna u odnosu na druge opštine što pokazuje visoka stopa morbiditeta, mortaliteta i nataliteta kao i drugi parametri. Razlog tome je loše ekonomsko stanje i nerazvijenost opštine.
PZZ je do sada bila pod kontrolom M.C. Vranje, a ne pod kontrolom lokalne samouprave što je direktno uticalo i na kvalitet rada zdravstvene ustanove. Zbog mnogih udaljenih mesta od grada, loših puteva i infrastrukture građanima nije omogućena kvalitetna zdravstvena zaštita. U domu zdravlja trenutno radi oko 250 radnika od kojih su 52 radnika van opštine Bujanovac.
Materijalni položaj zdravstva je trenutno u lošem stanju. Nedostaju najelementarniji inventar, sanitetski materijal, ampulirani lekovi, a inventar nije menjan od kada je napravljen dom zdravlja pre 23 godine.
Potrebno je investirati u dom zdravlja čiji kapacitet neprati rast stanovništva tako da se čekaonice pretvaraju u ordinacije. Zdravstvena edukacija je niska pogotovo kod mladih.

KONTAKT
Adresa: Karađorđe Petrovića, br.328, Bujanovac
Tel./Fax.: 017/651-315
Centrala: 017/651-017
e-mail: bujanovac@verat.net
Web strana: www.dzbujanovac.org.rs

Direktor:
Dr Burhan Halili
Tel./Fax.: 017/653-758,
e-mail: burhann.dr@hotmail.com