Ako se prezivate Tašković ili Manić, najverovatnije ste se doselili iz …

Ako se prezivate Tašković ili Manić, najverovatnije ste se doselili iz …

Do 1878. godine u Bujanovcu su živeli samo Srbi. Bilo je oko 100 kuća. Te godine, posle srpsko turskog rata, iz Srbije se u Bujanovac odjednom naseljavaju muslimanski muhadžiri, oko 200 domova. Od 1900. godine, sa razvojem Bujanovca, naseljavaju se i Srbi, zatim Cigani i drugi stanovnici.

Iz Lopardinca su se u Bujanovac doselili Pročkovci, Manići i Taškovići;

Bujanovac
Njuz Network

Tema: Ako se prezivate Tašković ili Manić, najverovatnije ste se doselili iz …

Učitavam...