Bujanovac: Položaj

Bujanovac leži u Bujanovačkoj kotlini, između Trnovačke reke, sa severoistoka i Južne Morave sa južne i jugoistočne strane.

Nalazi se na raskršću glavnog moravsko-vardarskog puta i poprečnih puteva: kosovskog, koji dolazi sa zapada i pčinjskog, koji dolazi sa istoka, pored same železničke pruge Beograd-Skoplje. U blizini su tri starija grada: Vranje sa severoistoka (udaljeno 16.5km), Preševo sa juga (udaljeno 20km) i Gnjilane (udaljenim 34km).

Prostire se između 42° 15′ 34″ severne geografske širine i 21° 57′ 00″ Istočne geografske dužine, na nadmorskoj visini od 394 m (oko Morave) do 410 m (prema Velikom Trnovcu), odnosno na prosečnoj nadmorskoj visini od 402 metra.

Кlima je mešavina kontinentalne i mediteranske. Mediteranska klima prodire dolinom Vardara i zahvata Bujanovačku kotlinu, vršeći uticaj na kontinentalnu klimu tako se stvaraju kontrasti.

Zime su hladne, a leta topla. Javljaju se kasni prolećni i rani jesenji mrazevi. O položaju Bujanovca veoma slikovito je pisao naš istoričar dr Jovan Hadživasiljević: “Položaj Bujanovca je lep. Naročitu lepotu i zelenilo daju mu sa jedne strane Morava a sa druge strane Trnovačka reka.

Prema Trnovačkoj reci ima u Bujanovcu puno vrba, jablanova i bašta, i kad se s te strane u nj dolazi od Rakovca, Ješanca itd, ono ima vrlo lep izgled; i u samom Bujanovcu ima puno drveća i ono mu daje takođe lep izgled.

Posmatrano iz sela i okoline Božinjevca, više stanice istog imena, Bujanovac ima izgled jedne od najlepših varošica u onim stranama.”

Učitavam...