Bujanovac: Predsednik opštine – Šaip Kamberi

Bujanovac: Predsednik opštine – Šaip Kamberi

Šaip Kamberi rođen je 15. oktobra 1964. godine u Velikom Trnovcu, opština Bujanovac. Osnovno školovanje je završio u Velikom Trnovcu. Srednju školu, pravnog smera, je završio u Bujanovacu u SŠ “Sezai Suroi”.

Šaip Kamberi 1989. godine diplomira na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Prištini stekavši time akademsko zvanje “Diplomirani pravnik”.

Od 2000. – 2008. godine bio je dopisnik dnevnog lista na Кosovu “Zëri” dok je 2011. godine bio učesnik projekta studijske posete u Državnom Departmentu SAD (International Visitor’s Programme) koji se realizova preko Ambasade SAD u Beogradu. Bio je osnivač Nevladine organizacije “Odbor za ljudska prava”, koja je osnovana za monitoring, promociju i zaštitu ljudskih prava. Na položaju lidera Odbora za ljudska prava bio je do 2008. godine.

Tokom perioda od 2002. do 2006. i 2006. – 2008. godine izabran je za odbornika u Skupštini opštine Bujanovac, kada je ujednom bio i Šef odborničke grupe Partije za demokratsko delovanje. Кao kandidat PDD na lokalnim izborima održanim 2008. godine izabran je za predsednika Opštine Bujanovac i tu funkciju je obavljao do 2012. godine. Na Parlamentarnim izborima održanim 2014. godine, Šaip Кamberi izabran je za Narodnog poslanika u Republičkoj Skupštini, funkciju koju je obavljao do 2016. godine.

Na lokalnim izborima održanim 2016. godine, od pobedničke izborne liste koju je zastupao kandidovan je za predsednika Opštine i tako je po drugi put izabran na
funkciju Predsednika opštine Bujanovac.

E-mail: [email protected]


Bujanovac
Njuz Network

Bujanovac: Predsednik opštine – Šaip Kamberi

Učitavam...