Bujanovac: Topografski razvoj

Po predanju Bujanovac su naselili stanovnici sela: Rakovca, Sejaca i Starca i sela iz gnjilanske oblasti. Ali Bujanovac se i raseljavao. Tako su od Bujanovca nastala sela Božinjevac i Žuželjica.

Ako je ovo predanje verodostojno, to je moglo da bude između 1600 – 1650. godine. Drugo predanje govori da je iza turske mahale, na zapadnoj strani Bujanovca, postojalo Selište.

Na tom je mestu bilo selo Trnovac, ali se ono pomerilo ka sadašnjem lokalitetu. U to vreme Bujanovac je bio na mestu današnje Turije, pa kako se Trnovac pomerio, Bujanovac se iz Turije premestio na sadašnje mesto.

Ovo predanje je manje verovatno, ali je interesantno da se pomene. O postanku Bujanovca postoji i treće predanje: da je Bujanovac nastao na desnoj obali Južne Morave. Oko 1750 – 1800. god. u Bujanovcu se formiraju i prve mahale. Najstarija mahala je Bekrijska.

Podignute su prvo dve kuće, a kasnije se mahala proširila. Formirale su se druge mahale: Belčinska mahala, Gornja mahala (koja se zvala i Deda – Bautova mahala) i Кrstinska mahala (ranije se zvala Popovska mahala). Кasnije su se formirale: Božanska, Uzunska, Turska i Ciganska mahala.

Кada su 1878. godine na severozapadnoj strani Bujanovca, oko puta za veliki Trnovac, odjednom naseljeni mnogi muhadžiri (Turci, Arbanasi i nešto kasnije “Bošnjaci” ), obrazovali su značajnu i prostranu Tursku mahalu.

Između ove mahale i starog dela naselja Bujanovca, formirala se središna glavna ulica u pravcu jugozapad – severozapad i ubrzo postala čaršija. Doseljeni Cigani grupisali su se tada na periferiji mesta, oko puta koji vodi ka železničkoj stanici u formirali Cigansku mahalu.

Od 1901. godine Bujanovac se počeo uređivati po turskom veroškom sistemu. Glavna ulica ili čaršija postala je neka vrsta regulacione linije za razvoj Bujanovca. Bujanovac je 1901. godine dobio mudara (upravnika).

Učitavam...