Bujanovac u fotografijama: Centar

U prvom planu je veliki broj malih zanatskih radnji različitih delatnosti. Sve ove radnje zidane su među dva svetska rata. U jednoj od ovih radnji, bila je i klonferska radnja Mitra Veličkovića “Kubadžije”, uglednog esnaflije i domaćina posle Prvog svetskog rata.

Učitavam...