Bujanovac u fotografijama: Karadničanka

Postavljena na idealnom položaju. Potiče iz turskog doba. Kupio je Stojmen Trajković Karadnički. Renovirana je 1922. godine. Do 1941. godine bila je hotel “Mali Pariz”.

U dvorištu postoji velika avlija gde se smeštala zaprežna stoka gostiju trgovaca. Nalazi se na idealnom mestu.

Učitavam...