Bujanovac u fotografijama: Muzička škola

Škola za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje osnovana je 1988/89. godine odlukom SO Bujanovac. Nalazi se u ulici Karađorđa Petrovića.

U školi učenici stiču osnovno muzičko obrazovanje na klasama: klavir, harmonika, klarinet, violina i solfeđa.

Do sada školu je završilo 368 učenika. Školske 2006/07. školu pohađalo 116 učenika.

Nastavu izvodi 7 profesora muzike. Učenici škole osvojili su više nagrada na raznim takmičenjima i festivalima u zemlji i inostranstvu.

Učitavam...