Bujanovac u fotografijama: Upravna zgrada “Integral”

Građevinsko preduzeće “Integral” nastalo je 1979. godine izdvajanjem iz preduzeća “Univerzal”.

Do raspada SFRJ bilo je nosilac građevinske delatnosti u bujanovačkoj opštini.

Pored onprative imalo je ciglanu i šljunkaru. Po uvođenju sankcija međunarodne zajednice upalo je u krizu.

Privatizovano je 2006. godine. ali se nikakav boljitak do danas ne vidi.

Fabrika građevinskog materijala u Karadniku otvorena je 1990, godine. Uspešno je radila do 1999. godine kada su neki delovi fabrike uništeni u NATO bombardovanju.

Učitavam...