Bujanovac u fotografijama: Upravna zgrada “Komunalca”

“Univerzal” je transformisan 1979. godine u komunalnu radnu organizaciju “Komunalac”. Tada je stvorena i radna organizacija “Teretni saobraćaj”.

Godine 1977. otpočela je ragulaciaj terena pored Morave. Izvršena je regulacija kanala od Trnovačke reke do Davidovca. Tada su izgrađeni i bunari za pitku vodu i uvedena je nakalizacija.

Izvršena je regulacija Lopardinskog potoka. Trnovačke reke i Banjskog kanala. Uveden je vodovod u sela V. Trnovac, Rakovac, Levosoje, Srpska Kuća, Božinjevac i Oslare. Pored snabdevanja vodom “Komunalac” se bavi održavanjem kanalizacije i čistoće u gradu.

Učitavam...