Bujanovac u fotografijama: Upravna zgrada Šumske sekcije Bujanovac

Zgrada je sagrađena 1957. godine. Šumska sekcija je u sastavu JP za gazdovanje šumama “Vranje” – Vranje u okviru “Srbija šuma” – Beograd.

Sekcija se stara o šumskim područjima Južne Morave. Dupilovo (Dobrosin), Trnovačka reka, Zarbineka reka. Kozjak i Rujan.

U ukupnoj površini od oko 19.000 hektara. Od toga su privatne šume na 7.000. a državne na 11.300 hektara.

Najviše je zastupljen hrast, bukva i četinari.

Učitavam...