Bujanovac u fotografijama: Železnička stanica u Bujanovcu

Prugu Niš-Vranje, Kraljevina Srbija završila je 1886. godine.

Turska je prugu Skoplje-Ristovac završila 1888. godine. Dana 6. maja 1888. godine spajanjem ove dve pruge uspostavljena je veza Beograd-Solun. Prolazak železnice preporodila je naš kraj. Ova pruga je elektrificirana 1974. godine.

Od tada se smanjuje interesovanje za putnički saobraćaj, a povećava se značaj za robni saobraćaj.

Učitavam...