Bujanovac

Bujanovac: Ribolov

Ribolov je bio sezonsko zanimanje stanovnika, uglavnom pored Južne Morave, a delom i pored planinskih reka. Bio je to neorganizovan i sasvim primitivan ribolov. Veći ulov ribe bio je "namenski", uoči crkvenih praznika i postova.
Opširnije...

Bujanovac: Stočarstvo

Počelo se popravljati stanje u stočarstvu. Umesto slabe i zakržljale, gaji se kvalitetna stoka. Uvode se čistokrvne rase montofonskog i simentalnog govečeta velike mlečnosti koje se ukrštaju sa domaćom bušom.
Opširnije...

Bujanovac: Šumarstvo

Кraljevina Srbija je 1912. godine preuzela ovu oblast siromašnu šumama, a sa mnogo goleti i bujičnih potoka. Od 1913. godine na pošumljavanju se u Srbiji radi intenzivno. Odmah nakon završetka Prvog svetskog rata država je čitavu…
Opširnije...

Bujanovac: Voćarstvo i vinogradarstvo

Voćarstvo i vinogradarstvo takođe su se razvijali uvođenjem novih sorti. Proizvođači nisu imali dovoljno znanja o gajenju voća i vinove loze. Zato je država organizovala proizvodnju voćnih i loznih sadnica u državnim i sreskim rasadnicima.…
Opširnije...

Bujanovac: Povrtarstvo

Povrtarstvo se razvijalo uvođenjem novih sorti i primenom agrotehničkih mera. Zbog slabih komunikacija i loše trgovine, svaka kuća u okolini, a dobar deo i u samom Bujanovcu, imala je svoju baštu, uglavnom za domaće potrebe. Povrće je bilo…
Opširnije...

Bujanovac i Drugi svetski rat

Nemačka je 1. septembra 1939. godine napala Poljsku. Istog dana Velika Britanija i Francuska zatražile su od Nemačke da njene trupe obustave operacije i da se povuku na svoju teritoriju. Pošto Nemačka nije prihvatila ove zahteve, Velika…
Opširnije...

Bujanovac: Bugarska okupacija

Bugarskim presecanjem odstupnice srpskoj vojsci ka Solunu, srpska Vrhovna komanda je otpočela povlačenje, 28. novembra 1915. godine, a Bugari su okupirali celu Južnu Srbiju. U Bujanovcu i okolini nalazio se 3. konjički puk (Jambolski).…
Opširnije...

Bujanovac i Prvi svetski rat

Političke krize i lokalni ratovi u periodu od 1908. do 1914. godine u Evropi nisu prerasli u međusobni sukob velikih sila, ali se zapažalo da je rat neminovan. Кao povod za rat bilo je ubistvo austro-ugarskog prestolonaslednika, u…
Opširnije...

Bujanovac i Tursko vojno uređenje

U turskom carstvu sve je bilo prožeto vojnim duhom. Nakon osvajanja neke oblasti Turci su odmah vršili popis stanovništva i istovremeno delili teritorije na zemljišne komplekse koji su pripadali neposredno sultanu (hasovi) i na zemljišne…
Opširnije...

Istorijska prošlost Bujanovca

Mnogobrojna arheološka nalazišta i drugi istorijski izvori ukazuju da su u bujanovačkom kraju živeli mnogi stari narodi. Već u IV pre n.e., živeli su stari Grci. Oko 73 god. pre n. e. ovaj kraj potpada pod Rimsku vlast. U IV i V veku…
Opširnije...

Počeci naseljavanja Bujanovca

Do 1878. godine u Bujanovcu su živeli samo Srbi. Bilo je oko 100 kuća. Te godine, posle srpsko turskog rata, iz Srbije se u Bujanovac odjednom naseljavaju muslimanski muhadžiri, oko 200 domova. Od 1900. godine, sa razvojem Bujanovca,…
Opširnije...

Bujanovac: Topografski razvoj

Po predanju Bujanovac su naselili stanovnici sela: Rakovca, Sejaca i Starca i sela iz gnjilanske oblasti. Ali Bujanovac se i raseljavao. Tako su od Bujanovca nastala sela Božinjevac i Žuželjica. Ako je ovo predanje verodostojno, to je…
Opširnije...

Bujanovac: Položaj

Bujanovac leži u Bujanovačkoj kotlini, između Trnovačke reke, sa severoistoka i Južne Morave sa južne i jugoistočne strane. Nalazi se na raskršću glavnog moravsko-vardarskog puta i poprečnih puteva: kosovskog, koji dolazi sa zapada i…
Opširnije...