“Ciglana”

Godine 1970. crepana “Morava”, a kasnije “Pobeda” iscrpla je rezerve gline.

U 1975. godini rađa se ideja o izgradnji fabrike za proizvodnju građevinskih elemenata u ataru sela Karadnik. Izgradnja fabrike je počela 1982. godine na nalazištima kvalitetne gline. Radove je izvodilo preduzeće “Integral” iz Bujanovca.

Radni kapacitet fabrike planiran je na 40 miliona građevinskih jedinica od pečene gline godišnje.

Fabrika je otpočela proizvodnju 07.09.1983. godine. Prvi proizvodi su bili giter blokovi 19x19x25. Sada fabrika radi u sastavu Građevinskog preduzeća “Integral” Bujanovac.

Učitavam...