Duvanska industrija Bujanovac (DIB)

Nosilac je Duvanske proizvodnje u bujanovačkoj opštini koja ima dve velike pogodnosti za proizvodnju duvana: povoljnu klimu i zemljište. Nakon Drugog svetskog rata nastavlja poslovnu tradiciju Duvanske stanice u sastavu državnih monopola Kraljevine Jugoslavije.

Poslovala je u sastavu Duvanske industrije Vranje, a od 01.01.1990. godine posluje samostalno kao društveno preduzeće “Duvanska industrija – Bujanovac”. Sada je u toku proces privatizacije preduzeća.

Poseban uspeh u proizvodnji duvana DIB je ostvarila 1964. godine kada je proizvedeno 1.810 tona duvana. Od 1965. značajan je i izvoz duvana skoro i do 4000 od ukupne proizvodnje u: SAD, Rusiju, Francusku, Nemačku, Češku, Italiju, Egipat itd…

Godine 1978. puštena je u pogon fabrika za proizvodnju duvanskih folija. U periodu od 1978. do 1999. godine fabrika je proizvela oko 33.000 tona duvanskih folija, odnosno 1.500 tona prosečno godišnje.

Učitavam...