Fabrika nemetala “Feldspat”

Rudarsko preduzeće “Grot” likvidirano je 1973. godine. I pored toga, na području opštine nastavljena su intezivna rudarska istraživanja.

Geozavod iz Beograda, 1982. godine u Borovcu je pronašao veća nalazišta feldsnata a u Krševici kvarcni pesak. Te godine kod Železničke stanice Bujanovac počinje izgradnja pogona (rudnika) za preradu nemetala (kaolin, tuf, feldspat, liskun i drugo).

Rudnik će imati i svoju flotaciju. Tako se u 1983. godini formira rudarska organizacija “Feldspat” sa planom golišnje prerade 37.000 tona rude.

“Feldspat” postiže značajne rezultate, u 1985. godini počinje proizvodnju koncentrata za keramičku i industriju boja, 1986. završava fabriku belog granita, kapaciteta 32.000 tona godišnje.

Učitavam...