Građevinsko preduzeće “Integral”

Nastalo je izdvajanjem iz komunalnog preduzeća “Univerzal” 1979. godine.

Počelo je sa 18 radnika i preuzimanjem stare ciglane koja je ugašena krajem 1981. godine. Te 1981. godine na obalama Južne Morave podignuta je i šljunkara sa separacijom, kapaciteta 50m3 na sat separiranog opranog šljunka koji se veoma traži.

“Integral” je nosioc građevinske delatnosti na području opštine Bujanovac. Do sada je samostalno izgradio poznate objekte: Dom kulture, Dom zdravlja, Zanatski centar i mnoge industrijske hale.

Od 1983. godine u sastavu preduzećaje i nova ciglana.

Učitavam...