Mamutovići, Imerovići i Eminovići samo su neke od starih romskih porodica u Bujanovcu

Poznate stare ciganske porodice su: Mamutovići, Imerovići, Eminovići, Idići, Asanovići i Saitovići. U Bujanovcu je bilo i doseljenika Jevreja i Cincara.

Do 1878. godine u Bujanovcu su živeli samo Srbi. Bilo je oko 100 kuća. Te godine, posle srpsko turskog rata, iz Srbije se u Bujanovac odjednom naseljavaju muslimanski muhadžiri, oko 200 domova. Od 1900. godine, sa razvojem Bujanovca, naseljavaju se i Srbi, zatim Cigani i drugi stanovnici.

Učitavam...