Romi su skoro od samog početka u Bujanovcu, a doseljavali su se iz …

Cigani su u Bujanovcu novi doseljenici koji su se postepeno prikupljali u Biljači, Кončulju, Trnovcu i Кaradniku, kada je Bujanovac počeo da poprima obrise varošice.

Njihovo dalje poreklo nije poznato. Poznate stare ciganske porodice su: Mamutovići, Imerovići, Eminovići, Idići, Asanovići i Saitovići.

Učitavam...