Sudski-javni izvršitelj u Bujanovcu: Nataša Mihajlović

Sudski-javni izvršitelj u Bujanovcu: Nataša Mihajlović

Izvršitelj: Nataša Mihajlović
Broj i datum rešenja o imenovanju: 740-08-00892/2015-22 od 29.12.2015.
Sedište: Vranje, Kralja Milana 47
Telefon: 017 / 420 989; 064/05-022-05
Eleketronska adresa: [email protected]


Bujanovac
Njuz Network

Sudski-javni izvršitelj u Bujanovcu: Nataša Mihajlović

Učitavam...