Svi nazivi Bujanovca: Gojanovci, Bujanovci, Bujanovce – i da li je Bujanovac grad?

Do sada nema tačnih podataka kada je Bujanovac nastao. Prvi put se pominje u povelji Evdokije Dejanović i njenog sina Konstantina, 1379. godine, kojom su oni, pored drugih sela, manastiru Hilandaru priložili i selo Bujanovac.

U ovoj povelji je u stvari upisano Gojanovci, ali od istraživanja objavljenih u radovima dr Jovana Hadživasiljevića pa nadalje smatra se da, se radi o Bujanovcu.

Naselje se pominje i u Pomeniku manastira Svetog Prohora Pčinjskog kao Bujanovci. Ovaj Pomenik manastira počeo je da se vodi u drugoj polovini XV veka. Međutim, ne može se tačno zaključiti od kada tačno potiču zapisi o Bujanovcu.

U turskiim knjigama počev od 1519. godine Bujanovac je upisan kao Bujanovce i pripadao je nahiji Moravica. Imao je samo 32 hrišćanske porodice, 7 neoženjenih muškaraca i 3 udovice.

Sa izgradnjom puta Vranje Kumanovo, koji je prolazio pored samog sela Bujanovca (1860 – 1870. god.) i železničke pruge Vranje – Skoplje (1888. god.), selo Bujanovac je počelo značajno i ubrzano da se razvija.

Posle srpsko – turskog rata 1878. godine i povlačenja državne granice između Srbije i Turske severno od Bujanovca, Bujanovac postaje pogranično mesto. U njemu se otvara trg. Kao saobraćajno središte Bujanovac počinje još brže da raste i razvija se. Već 1895. godine počeo se uređivati po turskom varoškom principu.

Za varošicu je zvanično proglašen 23. januara 1914. godine, po tadašnjem “Zakonu o mestima” Kraljevine Srbije.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine NR Srbije od 06.10.1949. godine Bujanovac je proglašen za grad.

Nakon oslobođenja od Turaka 1912. godine njegov razvoj je privremeno zaustavljen u Prvom i Drugom svetskom ratu. Posle Drugog svetskog rata Bujanovac se od varošice poljoprivrednog tipa razvio u gradsko naselje industrijskog tipa.

Ovaj kraj i njegovu celinu izučavali su dvojica akademika Stojan Novaković i Jovan Cvijić. Takođe, i istaknuti naučnici, dr Jovan Hadži Vasiljević i istoričar i etnograf Rista T. Nikolić.

Učitavam...