Browsing Tag

pošumljavanje

Bujanovac: Šumarstvo (2)

Šumarstvu se poklanja značajna pažnja. Odmah posle rata Država je preduzela niz akcija na pošumljavanju goleti. U početku su to bile uglavnom omladinske radne akcije (poznata je akcija iz 1949. godine na pošumljavanju goleti bagremom oko…
Opširnije...

Bujanovac: Šumarstvo

Кraljevina Srbija je 1912. godine preuzela ovu oblast siromašnu šumama, a sa mnogo goleti i bujičnih potoka. Od 1913. godine na pošumljavanju se u Srbiji radi intenzivno. Odmah nakon završetka Prvog svetskog rata država je čitavu…
Opširnije...