Tok operacija na makedonsko-bugarskom frontu 06.04.1941. godine

Od 03.00 — 05.00 časova Nemci vrše prepade na granične položaje jugoslovenske vojske. U 05.10 časova napada nemačka avijacija. Bombardovani su aerodromi Petrovac kod Skoplja, Кumanovo i Leskovac.

U 05.20 časova počinje opšti napad jedinica 40. AК na frontu od Кrive Palanke do Pehčeva. Na pravcu Ćustendil — Кriva Palanka — Кumanovo nastupa nemačka 9. okd.

Iza nje je SS divizija “Adolf Hitler”. Pravcem Džumaja — Carevo Selo — Štip nastupa 73. pd.

U 06.00 časova nemačka avijacija počinje jake napade na aerodrome, železničke stanice, puteve i naseljena mesta. U ovom napadu jugoslovensko vazduhoplovstvo je pretrpelo velike gubitke. Neoštećeni avioni sa skopskog, kumanovskog i drugih aerodroma prihvatili su borbu.

Bombardovana je Sofija i nemačke jedinice kod Krive Palanke. Velika vazdušna bitka vođena je ispred Кumanova u kojoj je oboreno 11 jugoslovenskih i 4 nemačka aviona. Do kraja dana nemačka avijacija je postigla prevlast nad jugoslovenskim vazdušnim prostorom.

Bolje opremljene i naoružane nemačke jedinice uz snažnu podršku avijacije do 10.00 časova slomile su otpor jugoslovenskih trupa za zaštitu i zatvaranje granice.

Nemačke oklopne i mehanizovane snage nastavile su sa napadom na Kumanovo. Moravska divizija je pružila snažan otpor na Stracinu, ali su u 20.00 časova njeni položaji probijeni.

Učitavam...