Zanatska zadruga “RUSTIKA”

Osnovana je krajem 1981. godine kao zanatska zadruga, radi daljeg razvoja zanatstva i smanjenja velike nezaposlenosti.

Počela je sa proizvodno–uslužnim poslovima i prikupljanjem sekundarnih sirovina. Zatim je oformljen servis za završne bravarsko–stolarske radove u građevinarstvu, a kasnije i servis za belu tehniku i popravku radio i TV aparata.

Zadruga je solidno poslovala, broj zaposlenih sa 8 popeo se ubrzo na 150 radnika. Proizvodni deo zadruge velikog uspeha imalo je u izradi metalnih ograda i kapija, oluka, dimnih cevi i drugo.

“Rustika” je pored toga imala u planu da otvori još dva pogona metalne galanterije (u Biljači i Levosoju), pogon za proizvodnju predmeta domaće radinosti, džempere i druga pletiva u Biljači i pogon Drvne galanterije za izradu drvenih predmeta za domaćinstvo.

Ubrzo, međutim, “Rustika” ulazi u finansijske probleme i 1987. godine ide u likvidaciju.

Učitavam...